Допомога

У СІС реалізовано два пошукових механізми – простий та розширений.

Простий пошук реалізовано для користувачів, які не мають великого досвіду роботи з інформацією про об’єкти права промислової власності. Тому тут пошукова форма має спрощений, знайомий багатьом користувачам мережі Інтернет, вигляд.

Розширений пошук – має додатковий пошуковий інструментарій. Тут можна обмежити пошук за видом об’єкта промислової власності, юридичний статус обєкта і, у залежності від обраних виду об’єкта та юридичного статусу, обрати пошуковий параметр, за яким необхідно здійснити пошук.

У обох пошукових режимаж користувач може обмежувати пошук створюючи додаткові пошукові умови за допомогою кнопки «Додати параметр». Запуск пошукового процесу здійснюється натисканням кнопки «Показати результати».

Формування запиту до бази даних

Загальний синтаксис пошукового запиту:

<вираз1> [<ЛО1>] <вираз2> [<ЛО2>] ... [<ЛО (N-1)>] <виразN>

Логічні оператори (ЛО): ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.

Поля для пошуку поділяються на типи: дата, символьний та числовий.

Дата:

Дата вказується в форматі: дд.мм.рррр, дд - день, мм - місяць, рррр - рік.

Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати перед цифрою нуль.

Спеціальні символи: < , >, =, <=, >=, <>, (, ).

Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Дати, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:

 • 11.12.2004
 • =01.04.2001
 • <23.11.2004 АБО 23.12.2004
 • 23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
 • >= 01.01.2001 ТА (< 10.01.2001 АБО <> 05.01.2001)

Число:

Дозволяється вводити ціле число.

Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,).

Якщо перед числом не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Числа, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:

 • 12000
 • =350
 • 12000 АБО 12001
 • >3000 ТА <=3010
 • >= 2000 ТА (< 3050 АБО <>2500)

Символьний:

Дозволяється використовувати символи українського, російського, англійського алфавіту, цифри.

Регістр символів значення не має.

Слова, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Спеціальні символи: *, ?, ", (,).

* замінює один та більше символів

? замінює один символ.

Якщо перед символьним значенням не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Приклади запиту:

 • київський політехнічний інститут
 • ТОВ АБО ВАТ
 • (іванов АБО петров) ТА НЕ сідоров
 • "Іванов Іван Іванович"
 • інформ* стандартиз*
 • ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТЛАНТ
 • Adamovych Volodymyr Ivanovych
Результати пошуку

Результати пошуку надаються у вигляді таблиці.

Кожний запис в таблиці містить скорочені бібліографічні дані, стосовно охоронного документу.

У випадку великої кількості записів, що було знайдено, вони поділяються на сторінки. Для переміщення між сторінками використовуйте верхню та нижню навігаційну лінійку. Для отримання повних бібліографічних даних охоронного документу, натисніть на заголовок об'єкта.

Logo

Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (СІС).

Сервіс створено для пошуку відомостей про об'єкти промислової власності.

Статистика

Дата актуалізації: 18.09.2019 00:42
Кількість документів: 763559

Зв'язок з нами

Адміністратор баз даних
Телефон: +380 (44) 494-05-57
Режим роботи: з 8.30 до 17.15
Перерва з 12.00 по 12.30
taras@ukrpatent.org